Drones: Wat mag (niet)?

Drones: Wat mag (niet)?

Eveline Meijer 5807 3
De regelgeving betreffende drones is een heikel punt, zowel voor drone-gebruikers als autoriteiten. Voor gebruikers is het vaak lastig te doorgronden wat je nou wel en niet mag doen met je vliegende camera. Daar komt bij dat de regels continu aan verandering onderhevig zijn. We zetten de huidige regels op een rij.

Omdat drones in feite kleine, onbemande vliegtuigjes zijn die gebruikmaken van het luchtruim, is het gebruik ervan noodzakelijk verbonden aan regels en wetten. Het is immers belangrijk dat drones geen gevaar vormen voor de veiligheid en dat privacy- en defensiewetgeving niet worden overtreden.

Particulier gebruik

Drone-gebruik voor particulieren valt onder de regelgeving voor modelvliegtuigen. Dit houdt in dat je in principe mag vliegen wanneer je wilt, zolang je je aan de volgende regels houdt:

  • De drone mag niet zwaarder zijn dan 25 kg;
  • Je moet tijdens de vlucht altijd zicht hebben op de drone;
  • Het is verboden te vliegen boven bebouwing, mensenmenigten, industriegebieden, spoorwegen en (snel)wegen;
  • Je mag niet vliegen binnen een straal van drie kilometer van civiele- en militaire luchthavens;
  • Het is verboden hoger dan 120 meter boven de grond of het water te vliegen;
  • 's Nachts vliegen is verboden.

Zakelijk gebruik

Zodra je geld verdient met je dronekunsten, bijvoorbeeld als je voor betaalde fotografie- of filmopdrachten een drone gebruikt, wordt dit gezien als zakelijk gebruik. Kort door de bocht komt het er dan op neer dat je dan niet mag vliegen in Nederland. De enige uitzondering geldt voor zakelijke gebruikers die een ontheffing hebben gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Om zo'n ontheffing te krijgen moet de drone in kwestie gekeurd worden en moet de piloot een diploma halen: een traject waarvan de kosten gemakkelijk in de duizenden euro's lopen.

Europese wetgeving

Het zou echter kunnen dat de regels binnenkort weer veranderen. De Europese Commissie, luchtvaart- en privacy-autoriteiten en de droneindustrie hebben gezamenlijk een verklaring opgesteld waarin de richtlijnen zijn vastgesteld voor Europese wetgeving ten aanzien van drones. Essentieel is bijvoorbeeld dat drones volgens de richtlijnen worden gezien als een nieuw type vliegtuig met bijbehorende veiligheidsregels. Daarom is de European Aviation Safety Agency gevraagd om op zeer korte termijn veiligheidsregels op te stellen voor gebruik in het Europese luchtruim.

Alle regels over drones lees je hier.

afbeelding van Rob B

Vroeger vloog ik al met modelvliegtuigen en een modelhelicopter, regel volgens de knvvl was strikt en duidelijk. Alleen vliegen op de daarvoor bestemde veldjes ( modelvliegclub ). Maar omdat de quadcopters (drones) betaalbaarder zijn geworden schaft iedereen er een aan zonder eigenlijk na te denken over de regels die gelden.

afbeelding van woutervroom

De max. vlieghoogte is sinds 1 juli jl. 120m. 300 m geldt in principe alleen voor vliegvelden van bij de KNVvL aangesloten modelvliegverenigingen.

afbeelding van Frank Dröge

Dus je mag vliegen boven natuurgebieden?? Dat zou te gek voor woorden zijn!